Sri Lanka

Het exotische, tropische eiland Sri Lanka heeft zich de afgelopen jaren in een grote belangstelling mogen verheugen van buitenlandse toeristen die -aangelokt door wervende advertenties van reisbureaus met illustraties van schitterende palmenstranden- dit paradijs op aarde met eigen ogen wilden zien en ervaren.

Anderen kennen Sri Lanka van de nieuwsberichten over geweldsuitbarstingen of politieke moorden ten gevolge van het conflict tussen Singalezen en Tamils. Sinds de wapenstilstand in 2002 zijn deze berichten gelukkig een zeldzaamheid geworden. Maar vrijwel iedereen, ook de niet-toerist en niet-krantenlezer heeft door de tsunami van 26 december 2004 kennis gemaakt met Sri Lanka als rampgebied. En de schrijfouders van A New Life? Door een intensieve correspondentie hebben zij Sri Lanka leren kennen door de ogen van hun schrijfkind.

Land vol tegenstellingen

Het lijkt zo tegenstrijdig; de ellende van armoede, burgeroorlog en de gevolgen van de allesverwoestende tsunami in een decor van overweldigend natuurschoon. De uit het Sanskriet stammende naam Sri Lanka betekent dan ook zoveel als: Schitterende eiland. het eiiland biedt een grote variatie in landschappen: Aan de kust uitgestrekte zandstranden met wuivende palmbomen langs de lauwe en blauwe oceaan en vissersdorpen met huisjes van palmtakken en primitieve bootjes.In het binnenland thee- en andere plantages die zich als groene tapijten tegen berghellingen uitstrekken; terrassen met rijstvelden; nationale parken met wilde dieren en exotische vogels; prachtige bomen en bloemen langs de wegen en in de botanische tuinen; bergen, wouden en watervallen.

Ook de bevolking kent tegenstellingen: van oudsher wonen Tamils in het noorden en
Singalezen in het zuiden. Ze zijn beide uit verschillende delen van India naar het zuiden
getrokken rond het begin van de jaartelling. De Tamils zijn in hoofdlijnen aanhangers
van hindoe godsdiensten, de Singalezen zijn merendeels aanhangers van het
Theravada (Kleine Voertuig) boeddhisme. Later kwamen er door handel en kolonisatie
Portugese katholieken, Arabische moslims, Protestantse Nederlanders (een kleine
minderheid hoort nu nog tot de zg Burgers) en Anglicaanse Engelsen bij. En niet te
vergeten vanaf het begin van de 19 de eeuw de lange tijd stateloze ‘India Tamils’ die wel
hindoes zijn, maar verschillen van de zg Sri Lanka Tamils. Ze zijn als plantage arbeiders
aangetrokken door de Engelsen en vormen nog steeds een achtergestelde bevolkingsgroep.

Historie

In de antieke koningssteden Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya en Kandy vind je talrijke tempels, kloosters en paleizen uit een eeuwenoude beschaving van ver voor onze jaartelling. Deze zijn gebouwd tijdens het bewind van maar liefst 180 Singalese koningen, stille getuigen van een levend boeddhistisch geloof. Daarnaast zijn er veel oude hindoetempels vooral rond Jaffna die de geschiedenis van de Tamils weerspiegelen.

Van de anderhalve eeuw van kolonisatie door Nederland op Sri Lanka is nog veel terug te vinden. Vooral in COlobo (met de wijk Bloemendaal) en Galle (met fort en vuurtoren). Er zijn pakhuizen, kerken met kerkhoven, ommuurde steden, forten en kanalen (Dutch Canal) voor scheepvaart en bevloeiing. De naam Ceylon die men het eiland gaf is een verbastering van Zeeland. Ook in het Singalees zijn nog veel woorden die afstammen van Nederlandse woorden uit de VOC-tijd.

En toen was er A New Life...

Rosine Elst had al een jarenlange geschiedenis met kindertehuizen en projecten in Sri Lanka (via de Stichting Ayubowan die zij oprichtte) en toen zij op reis door China Christien Duhoux-Rueb tegenkwam met dezelfde voorgeschiedenis, ontstond al snel het plan om opnieuw een stichting op te richten. We werken met diverse contactpersonen voor de verschillende tehuizen en projecten. Een paar jaar na het einde van de burgeroorlog was onze hulp in de vluchtelingenkampen in Murunkam en Maggonai niet meer nodig en richtten we ons op de tehuizen en scholen in Bandarawela, Lunugala via de kloosterorde van de Apostolic Carmalites en de ashram in Katttankudy van de Messengers of Jesus, Later kwamen daar de kleuterschool in Akkarapipattu (A.C.), en tehuizen in Thalaiyady en Atchuvely bij. In 2019 bestond de Stichting 15 jaar, maar zo lang het nodig is, gaan we door als een klein duwtje in de rug voor meisjes die anders niet veel kansen hebben. Zie de huidige samenstelling van het bestuur en de contactpersonen bij ‘help ons helpen’.